Coursade

Discover online learning

Update results by:
Provider
  • iTunes U (X)
School
  • Anadolu Üniversitesi (X)
Category
Format

Please enter at least four characters.

1-20 of 55 results


Adalet ve Meslek Etiği (2013-2014)

from iTunes U (Free)

Günlük hayatta kamu kurumlarının işleyişiyle ilgili pek çok yakınmaya şahit oluruz. Bu yakınmaların bir kısmı, mevcut kuralların kamu görevlileri tarafından olması...

Avukatlık ve Noterlik Hukuku (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Hukuk kişilerle kişiler, kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür. Hukukun amaçlarından biri ve belki de en önemlisi...

Devlet Bütçesi

from iTunes U (Free)

Devlet bütçeleri kamu ekonomisinin konusu olan kamu hizmetleri üretiminin parasal olarak değerlendirildiği bir araçtır. Daha çok rekabetçi piyasaların...

Din Psikolojisi

from iTunes U (Free)

Din Psikolojisi İlahiyat Fakültelerinin kuruluşundan beri programlarında yer alan bir ders olmuştur. Fakat ele aldığı konular ve araştırma yöntemleri bakımından klasik...

Finansal Tablolar Analizi (2012-2013)

from iTunes U (Free)

İşletmelerin gelecekteki faaliyet dönemleriyle ilgili rasyonel kararların alınabilmesi ve planlama yapılabilmesi için mevcut ve geçmiş durumlarının incelenmesi gerekir....

Genel Matematik

from iTunes U (Free)

Matematik ille de asık suratlı olacak diye bir şey yok. Öğrenme ille de eziyetli olacak diye bir şey de yok. Anlama süreci neden haz dolu bir eylem olamasın? Birçok insan...

Genel Muhasebe

from iTunes U (Free)

Bu derste, Muhasebe kavramına; işletmelerin mali yapılarının oluşturulması, bu yapılarını gerektiği gibi sürdürmeleri ve sonuçlandırmaları açısından...

Genel Muhasebe I (2012-2013)

from iTunes U (Free)

İnsanların günlük yaşantıları, para kazanmak ve kazanılan paranın tüketilmesi olarak özetlenebilir. Bu çabadan kârlı çıkanlar ise parayı doğru yönetenlerdir....

Genel Muhasebe II (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Bu derste işletmenin Duran Varlıklarını ve Kaynaklarını oluşturan kalemleri neler olduğuna ve bunların muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Günümüz Fıkıh Problemleri

from iTunes U (Free)

Yaşadığımız çağda çeşitli nedenlere bağlı olarak birçok fıkıh probleminin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu problemlerden önemli bir kısmını çözüm...

Hadis

from iTunes U (Free)

Kur’ân-ı Kerîm ile onun sözlü ve uygulamalı biçimde hayata intikal ettirilmiş modeli olan sünnet dinin vazgeçilmez ve ayrılamaz iki esasını oluştururlar. Zira Allah...

Hadis Tarihi ve Usulü

from iTunes U (Free)

İslâmî İlimler birbirinden bağımsız değil, birbirleriyle çok sıkı bir şekilde ilişkili ilim dallarıdır. Bunun nedeni hepsinin kaynağının Kur’ân oluşudur. Hz....

Halkla İlişkiler ve İletişim (2013-2014)

from iTunes U (Free)

Halkla İlişkiler ve İletişim olgusunun, insan yaşamındaki belirleyici rolünün önemi anlaşıldıkça, bu kavramlara olan ilgi de doğal olarak artmaktadır. Bir an için...

Hukukun Temel Kavramları (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Hukukun Temel Kavramları dersi birçok yükseköğretim kurumunda farklı isimlerle okutulmaktadır. Bunlar arasında Temel Hukuk, Hukuka Giriş, Hukuk Başlangıcı ve Genel...

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (2013-2014)

from iTunes U (Free)

Karşılaştırma yaşamın bir parçası olarak her gün hepimizin kullandığı bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir. İnsan toplumları kadar eski olan bu yöntem nasıl...

Kelama Giriş

from iTunes U (Free)

Hicrî I. yüzyıl (M. VI. yüzyıl) sonu itibariyle başlayan kelâm ilmi, yaklaşık on beş asırlık tarihi boyunca inişli çıkışlı bir seyir takip etmiştir. İlk...

Makro İktisat (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Maliyet Muhasebesi

from iTunes U (Free)

Üretim işletmelerinde işletme dışı bilgi kullanıcılarının ihtiyacını karşılayan genel muhasebe yanında üretim sürecindeki akışların oluşturduğu tüketimlerin...

Matematik I (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Sevgili Öğrenciler, ...

Matematik II (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Sevgili Öğrenciler, ...