Coursade

Discover online learning

Update results by:
School
  • Anadolu Üniversitesi (X)
Category
  • Economics & Finance (X)
Format

Please enter at least four characters.

1-10 of 10 results


Finansal Tablolar Analizi (2012-2013)

from iTunes U (Free)

İşletmelerin gelecekteki faaliyet dönemleriyle ilgili rasyonel kararların alınabilmesi ve planlama yapılabilmesi için mevcut ve geçmiş durumlarının incelenmesi gerekir....

Genel Muhasebe

from iTunes U (Free)

Bu derste, Muhasebe kavramına; işletmelerin mali yapılarının oluşturulması, bu yapılarını gerektiği gibi sürdürmeleri ve sonuçlandırmaları açısından...

Genel Muhasebe I (2012-2013)

from iTunes U (Free)

İnsanların günlük yaşantıları, para kazanmak ve kazanılan paranın tüketilmesi olarak özetlenebilir. Bu çabadan kârlı çıkanlar ise parayı doğru yönetenlerdir....

Genel Muhasebe II (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Bu derste işletmenin Duran Varlıklarını ve Kaynaklarını oluşturan kalemleri neler olduğuna ve bunların muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Makro İktisat (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Maliyet Muhasebesi

from iTunes U (Free)

Üretim işletmelerinde işletme dışı bilgi kullanıcılarının ihtiyacını karşılayan genel muhasebe yanında üretim sürecindeki akışların oluşturduğu tüketimlerin...

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz

from iTunes U (Free)

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonominin mikro yapıları olan işletmelerin finansal bilgilerini içeren mali tablolarının hesap verebilir, karşılaştırılabilir ve...

Para Politikası (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Merkez bankalarının para politikası uygulamaları öncelikle finansal sistemde yer alan unsurları etkileyerek ekonomideki toplam harcamalar ve toplam talep üzerinde etkili...

Para Teorisi (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Günümüzün en önemli finansal aracı olarak kabul edilen para, sınırları belli olan değişmez bir tanıma sahip olmadığından iktisatçılar tarafından farklı...

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar

from iTunes U (Free)

Bir işi yaparken iki farklı bakış açısı ile durumu analiz edebilmek gerekir. Önce “bu işi en etkili şekilde nasıl yaparım?” sorusunun cevabı bulunmalıdır. Bu...