Coursade

Discover online learning

Update results by:
School
  • Anadolu Üniversitesi (X)
Category
Format
  • Video (X)

Please enter at least four characters.

1-20 of 22 results


Avukatlık ve Noterlik Hukuku (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Hukuk kişilerle kişiler, kişilerle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür. Hukukun amaçlarından biri ve belki de en önemlisi...

Devlet Bütçesi

from iTunes U (Free)

Devlet bütçeleri kamu ekonomisinin konusu olan kamu hizmetleri üretiminin parasal olarak değerlendirildiği bir araçtır. Daha çok rekabetçi piyasaların...

Genel Matematik

from iTunes U (Free)

Matematik ille de asık suratlı olacak diye bir şey yok. Öğrenme ille de eziyetli olacak diye bir şey de yok. Anlama süreci neden haz dolu bir eylem olamasın? Birçok insan...

Hadis

from iTunes U (Free)

Kur’ân-ı Kerîm ile onun sözlü ve uygulamalı biçimde hayata intikal ettirilmiş modeli olan sünnet dinin vazgeçilmez ve ayrılamaz iki esasını oluştururlar. Zira Allah...

Halkla İlişkiler ve İletişim (2013-2014)

from iTunes U (Free)

Halkla İlişkiler ve İletişim olgusunun, insan yaşamındaki belirleyici rolünün önemi anlaşıldıkça, bu kavramlara olan ilgi de doğal olarak artmaktadır. Bir an için...

Hukukun Temel Kavramları (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Hukukun Temel Kavramları dersi birçok yükseköğretim kurumunda farklı isimlerle okutulmaktadır. Bunlar arasında Temel Hukuk, Hukuka Giriş, Hukuk Başlangıcı ve Genel...

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler (2013-2014)

from iTunes U (Free)

Karşılaştırma yaşamın bir parçası olarak her gün hepimizin kullandığı bir ölçme ve değerlendirme yöntemidir. İnsan toplumları kadar eski olan bu yöntem nasıl...

Matematik I (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Sevgili Öğrenciler, ...

Matematik II (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Sevgili Öğrenciler, ...

Medeni Hukuk I (2013-2014)

from iTunes U (Free)

Medeni Hukuk, toplum halinde yaşayan kişiler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini konu alır. Bu bakımdan din ve ahlak kuralları, örf-adet kuralları gibi düzen...

Muhasebe Denetimi ve Mali Analiz

from iTunes U (Free)

Küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonominin mikro yapıları olan işletmelerin finansal bilgilerini içeren mali tablolarının hesap verebilir, karşılaştırılabilir ve...

Pazarlama Yönetimi

from iTunes U (Free)

Günümüzde yaşanan toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ve teknolojik oluşum ve değişimler nedeniyle işletmeler giderek artan küresel rekabet ortamında faaliyet...

Siyaset Bilimi (2013-2014)

from iTunes U (Free)

Kendisinden önce kurulmuş ve kurumsallaşmış ilişkiler ağına doğumla dahil olan insanın hayatı, toplumsal çevresiyle kurduğu sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik,...

Sosyal Politika

from iTunes U (Free)

Sosyal politikanın kelime anlamına bakıldığında, Latince bir kelime olan “socius” ve “politika” kavramlarından türediği görülmektedir. Politika, “belirli bir...

Ticaret Hukuku

from iTunes U (Free)

Ticaretin sosyal düzendeki önemi, bu faaliyete ilişkin hükümlerinin genellikle ayrı ve toplu bir şekilde düzenlenmesini gerekli kılmıştır. Ancak bu önemin takdiri ve...

Türk Dili I (2013-2014)

from iTunes U (Free)

İnsanlar arasında anlaşmayı sağlayan en gelişmiş, en işlek ve en etkili araç dildir. Dil, insanlar arasında yalnızca anlaşma aracı değil; aynı zamanda geçmişin...

Vergi Hukuku (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Vergi hukuku denilince pek çok kişinin aklına karmaşık, sürekli değişen, izlenmesi son derece zor bir mevzuat yığını gelir. Vergi uygulamasının gerçekten böyle...

Yeni Toplumsal Hareketler (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Günümüzde toplumsal hareketler küreselleşme sürecinin etkisiyle disiplinler arası düzlemde tartışılmaktadır. Öngörülemez bir ivme kazanan ve giderek çeşitlenen,...

İdare Hukukuna Giriş (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Bu derste, idari rejimin birinci öğesini oluşturan idare cihazının alt unsurları (yani, idare teşkilatı, idarenin görevlileri ve idarenin malvarlığı) ile idari rejimin...

İdari Yargı (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Anayasa koyucu tarafından yürütme organına ilişkin bölümde düzenlenen idare, toplumun günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti üstlendiğinden bireylerle...