Coursade

Discover online learning

Update results by:
School
  • Anadolu Üniversitesi (X)
Category
Format
  • Mixed (X)

Please enter at least four characters.

1-20 of 28 results


Adalet ve Meslek Etiği (2013-2014)

from iTunes U (Free)

Günlük hayatta kamu kurumlarının işleyişiyle ilgili pek çok yakınmaya şahit oluruz. Bu yakınmaların bir kısmı, mevcut kuralların kamu görevlileri tarafından olması...

Din Psikolojisi

from iTunes U (Free)

Din Psikolojisi İlahiyat Fakültelerinin kuruluşundan beri programlarında yer alan bir ders olmuştur. Fakat ele aldığı konular ve araştırma yöntemleri bakımından klasik...

Finansal Tablolar Analizi (2012-2013)

from iTunes U (Free)

İşletmelerin gelecekteki faaliyet dönemleriyle ilgili rasyonel kararların alınabilmesi ve planlama yapılabilmesi için mevcut ve geçmiş durumlarının incelenmesi gerekir....

Genel Muhasebe

from iTunes U (Free)

Bu derste, Muhasebe kavramına; işletmelerin mali yapılarının oluşturulması, bu yapılarını gerektiği gibi sürdürmeleri ve sonuçlandırmaları açısından...

Genel Muhasebe I (2012-2013)

from iTunes U (Free)

İnsanların günlük yaşantıları, para kazanmak ve kazanılan paranın tüketilmesi olarak özetlenebilir. Bu çabadan kârlı çıkanlar ise parayı doğru yönetenlerdir....

Genel Muhasebe II (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Bu derste işletmenin Duran Varlıklarını ve Kaynaklarını oluşturan kalemleri neler olduğuna ve bunların muhasebeleştirilmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Günümüz Fıkıh Problemleri

from iTunes U (Free)

Yaşadığımız çağda çeşitli nedenlere bağlı olarak birçok fıkıh probleminin ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu problemlerden önemli bir kısmını çözüm...

Hadis Tarihi ve Usulü

from iTunes U (Free)

İslâmî İlimler birbirinden bağımsız değil, birbirleriyle çok sıkı bir şekilde ilişkili ilim dallarıdır. Bunun nedeni hepsinin kaynağının Kur’ân oluşudur. Hz....

Kelama Giriş

from iTunes U (Free)

Hicrî I. yüzyıl (M. VI. yüzyıl) sonu itibariyle başlayan kelâm ilmi, yaklaşık on beş asırlık tarihi boyunca inişli çıkışlı bir seyir takip etmiştir. İlk...

Para Politikası (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Merkez bankalarının para politikası uygulamaları öncelikle finansal sistemde yer alan unsurları etkileyerek ekonomideki toplam harcamalar ve toplam talep üzerinde etkili...

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar

from iTunes U (Free)

Bir işi yaparken iki farklı bakış açısı ile durumu analiz edebilmek gerekir. Önce “bu işi en etkili şekilde nasıl yaparım?” sorusunun cevabı bulunmalıdır. Bu...

Tefsir

from iTunes U (Free)

Kur’ân-ı Kerîm insanlığı “karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için” nazil olmuş son kutsal kitaptır. Onu okumak, anlamak ve yorumlamak için çok sayıda eser...

Tefsir Tarihi ve Usulü

from iTunes U (Free)

Yüce Allah, insanı en güzel şekilde yaratmıştır. “Sizi şekillendiren, şekillerinizi de en güzel biçimde yapan... Allah’tır.” (Mü’min (40), 64); “Biz insanı...

Türk İslam Edebiyatı

from iTunes U (Free)

Edebiyat, düşünce ve hayallerin duygularla birlikte heyecan ve estetik zevk uyandıracak şekilde ifade edilmesidir. Binlerce yıldan bu yana varlığını sürdüren Türk...

Yaşayan Dünya Dinleri

from iTunes U (Free)

İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğu andan itibaren dinin de her zaman ve her yerde mevcut olduğu bir gerçektir. Zira araştırmalar göstermektedir ki, yaşayan ya da...

Çağdaş Türk Romanı (2012-2013)

from iTunes U (Free)

Toplumlar, elbette ki bilimsel zenginlikler çevresinde gelişirler. Bilimi besleyen en önemli unsur düşüncedir. Düşünceyi dil besler, dili de edebiyat. İnsanlar...

İlk Dönem İslam Tarihi

from iTunes U (Free)

İslâm tarihi, kültür ve medeniyeti dünya tarihinin en önemli bir parçasıdır. Bu özelliği zaman, mekan (coğrafya) ve tesir bakımından olmak üzere üç boyutlu olarak...

İnsan Kaynakları Yönetimi

from iTunes U (Free)

Günümüzdeki işletmeler için para bul, üret ve sat döngüsü her geçen gün biraz daha zorlaşmaktadır. Küreselleşme sınırları ortadan kaldırmakta, işletmeleri...

İslam Düşünce Tarihi

from iTunes U (Free)

İslâm düşüncesi, insanlık düşünce tarihinin en önemli ve en zengin düşüncesidir. Bugün “İslâm Felsefesi” dediğimiz ve İslâm düşüncesinin en önemli bir...

İslam Hukukuna Giriş

from iTunes U (Free)

Günümüzde daha çok İslâm hukuku adıyla tanınan fıkıh, Kur’an ve Sünnet temeli üzerine eskiden fukahâ/fakîhler diye bilinen İslâm hukukçuları tarafından...