Back to search results

12. Sınıflar Coğrafya Dersi


Provider
iTunes U

Price
Free

School
Eyüboğlu Eğitim Kurumları

Type
Unspecified

Instructors
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Unknown

Category
Social Sciences

Format
Documents

Language
Turkish

Description
Yoğun ve son derece önemli olan 12.sınıf Coğrafya müfredatına Doğa ve İnsan ünitesi gibi somut ve ilgi çekici bir üniteyle başlanacaktır. Böylelikle hayatın her alanını doğrudan ve yakından ilgilendiren Coğrafya dersinin derinliklerine doğru bir adım atılmış olacaktır. İleriki konular için hem bir alt yapı oluşturulmuş hem de ana hatlarıyla Coğrafyanın içeriği görülmüş olacaktır. Bu seviyenin konularının, ortaöğretimde görülen bütün Coğrafya derslerinin alt yapısı olduğu unutulmamalıdır. Bu durum bu seviyeye algıyı açmalı ilgiyi artırmalıdır. Olmazsa olmaz niteliğindeki haritalar ve atlaslar, bütün konular için bir kılavuz, bilgilerin kaydı ve kalıcılığı için zemin olmalıdır. Haritaların Coğrafyanın en önemli materyali ve ciddi bir konusu olduğu unutulmamalıdır. Görsel malzeme ve materyalin öğrenmedeki katkısı ve etkisi göz önüne alındığında animasyon, video, simülasyon, grafik, diyagram, blok diyagram gibi kaynakların özellikle Coğrafya dersinde daima el altında tutulması gerekmektedir. Harita Bilgisi ünitesinde ; haritaların oluşum ve gelişim aşamalarıyla tür ve kullanım alanları aşamalı ve detaylı olarak ele alınacaktır. Renk ve çizgilerin(izohips) haritalardaki manaları kavranacak bu haritaların okunması kolaylaştırılacaktır. Coğrafi Konumda sihirli ve hayali çizgilerin(paralel-meridyen) dünyasına girilecek bu çizgilerin hayatın hangi alanlarına ve nasıl dokundukları görülecektir. Yerkürenin Şekli ve Hareketleri ünitesi insandaki bir çok sorunun cevabı ve merakın mekanı olacaktır. Dünya’nın nasıl bir şekle ve neden bu şekle sahip olduğu, kendi etrafında ve güneş etrafında dönüş esasları ve etkileri, yörüngesinde eğik durması ve bunun sonuçları detaylıca ele alınacaktır. İklim Bilgisi ünitesiyle atmosferin ve atmosferin sebep olduğu olayların canlı varlığının nasıl temelini oluşturduğu görülecektir. Sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nemlilik ve yağış gibi iklim elemanları bütün hatlarıyla ele alınacaktır. Yerin Şekillenmesi ünitesinde, yerin derinlerinden gelen ve hala gizemini koruyan İç Kuvvetlerle Güneşten gelip alenen dünyayı şekillendiren Dış Kuvvetler incelenecektir. Beşeri Yapı ünitesi bizi tarihin ilk dönemlerine götürecek ve oradan günümüze kadar geçen süreçte yerleşmeler ve yerleşmelerin geçirdiği değişim anlatılacaktır. Bu ünitede yerleşmeyi sınırlandıran faktörlere ve yerleşme tiplerine de değinilecektir. Yaşadığım Yerden Ülkeme ünitesinde Türkiye’nin kısaca coğrafi konumu ile genel olarak fiziki ve beşeri profili ele alınacaktır. Bölgeler ve Ülkeler ünitesiyle bölge ve sınır kavramları öğrenilecek, sınırları ortaya çıkaran özellikler üzerinde durulacaktır. Son ünite olan İnsan ve Çevre, doğa-insan ilişkisinin doğallığını koruyup korumadığı, dengenin kimin aleyhinde ve lehinde olduğu ve bu dengede insani vazifelerin neler olduğu ele alınacaktır.