Back to search results

2. Sınıflar Görsel Sanatlar Dersi


Provider
iTunes U

Price
Free

School
Eyüboğlu Eğitim Kurumları

Type
Unspecified

Instructors
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Unknown

Category
Arts

Format
Mixed

Language
Turkish

Description
Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nda öğrenciler Görsel Sanatlar derslerinde, gelişim özellikleri göz önünde tutularak, kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini benimsemiş fertler olarak, sanat konusunda tartışabilen, sanat etkinliklerine katılımı davranış haline getirebilen bireyler olarak yetişirler. “Görsel Sanatlar” dersinde başlıca hedeflerimiz öğrencilerimizin estetik duyarlılıklarını geliştirmek, bakmayı, görmeyi öğretmek, onların çok yönlü bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda, yaratıcı, eleştirel gözlere sahip, özgüvenli bireylerin yetişmesinde görsel sanatların payı yadsınamaz. Görsel sanatlar dersinin başlıca hedefleri üç alanda toplanır.İlk alan “Görsel Biçimlendirme” de daha çok el-göz koordinasyonunu geliştirmek, yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve estetik bilinç kazandırmak hedeflenir. İkinci alan “Görsel Sanat Kültürü”nde yalnızca görsel sanat kültürü değil, aynı zamanda çevre bilinci ve insanların çeşitli kültürel faaliyetleri de incelenerek görsel sanatlarla ilişkilendirilir. Üçüncü alan ise“Müze Bilinci”nin içerdiği derslerde ise müzeler ve galeriler sunumlarla, gezilerle, yerinde yapılan incelemelerle tanınır. Amaç, çocuklara müze ve galeri gezme alışkanlığı kazandırmak, gezdiği bu yerleri de bilinçli gözlerle inceleyebilmesini sağlamaktır.