Back to search results

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi


Provider
iTunes U

Price
Free

School
Eyüboğlu Eğitim Kurumları

Type
Unspecified

Instructors
Eyüboğlu Eğitim Kurumları, Unknown, Rebecca Snoeyink

Category
Humanities

Format
Documents

Language
Turkish

Description
Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek. Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şiir ve düzyasının özelliklerini, sanatçılarını ve yapıtlarını bilir. Bu edebiyat döneminde gelişen akımları bilir, sanatçılarını tanır.